Сдружение “Фридрих Шилер” осъществява дейността си от 1993 година, като осигурява интензивно немско ранноезиково обучение по уникален за България модел. Ние не сме частно училище. Ние сме сдружение на родители, обединили се за бъдещето на децата си. Нашите цели не са финансови или стопански. Единственото, което желаем е високо ниво на обучение по немски език и култура за нашите деца. Благодарение на тази формула нашето Сдружение вече двадесет години осигурява отлично качество на езиково обучение за деца от подготвителна група до седми клас.


Повече за методологията и етапите, през които преминава обучението по немски език. Четете още...


В този раздел публикуваме писма на наши членове/родители на децата. Най-новото писмо е от Г-жа Боряна Иванова, която споделя опита и вижданията си като дългогодишен член на сдружението.

Нашите възпитаници за нас.


Основен идеолог и инициатор за създаване на сдружението е г-жа Елена Мичри - изтъкнат наш специалист по немски език. Четете още...

 
Йохан Кристоф Фридрих фон Шилер е немски поет, историк и драматург. Шилер е роден в Марбах, Вюртемберг. Четете още...


Видео представяне на Сдружението. "Фридрих Шилер" в медиите.
Вижте  още...

На 22.04.1993г. в гр. София шестдесет и шест ентусиасти учредяват сдружение „Фридрих Шилер“. Четете още...

Приемът за обучение по програмата на Сдружението се осъществява след успешно положен тестови изпит за установяване на степента на адаптивност на детето. Четете още...

Сдружението осъществява дейността си в две училища на територията на град София. Четете още...


Прием за учебната 2016-2017г.

Списък на децата, родени 2010 год., които са одобрени да изучават немски език в извънкласна форма през учебна 2016/2017 год.

Уважаеми Родители,
към настоящия момент няма свободни позиции за прием за обучение по немски език в извънкласна форма към сдружението на деца в първи клас за учебната 2016/2017г. 


Важна информация

Извънкласните занимания по немски език за V, VІ и VІІ клас през учебна 2015/ 2016 год. ще се провеждат както следва:
1. 145 ОУ "Симеон Радев":
Понеделник и сряда (14.00 - 17.00 ч.) - всички групи от VІ и VІІ клас
Вторник и четвъртък (14.00 - 17.00 ч.) - всички групи от V клас
2. 55 СОУ "Петко Каравелов":
Понеделник и сряда (14.00 - 17.00 ч.) – двете групи от V „а” и двете групи на VІ „а” клас
Вторник и четвъртък (14.00 - 17.00 ч.) – една група от V „б”, двете групи от VІ „б” и двете групи от VІІ клас.

Последни теми от блога


Календар на събитията