Сдружение “Фридрих Шилер” осъществява дейността си от 1993 година, като осигурява интензивно немско ранноезиково обучение по уникален за България модел. Ние не сме частно училище. Ние сме сдружение на родители, обединили се за бъдещето на децата си. Нашите цели не са финансови или стопански. Единственото, което желаем е високо ниво на обучение по немски език и култура за нашите деца. Благодарение на тази формула нашето Сдружение вече двадесет години осигурява отлично качество на езиково обучение за деца от подготвителна група до седми клас.


Повече за методологията и етапите, през които преминава обучението по немски език. Четете още...


В този раздел публикуваме писма на наши членове/родители на децата. Най-новото писмо е от Г-жа Боряна Иванова, която споделя опита и вижданията си като дългогодишен член на сдружението.

Основен идеолог и инициатор за създаване на сдружението е г-жа Елена Мичри - изтъкнат наш специалист по немски език. Четете още...

 
Йохан Кристоф Фридрих фон Шилер е немски поет, историк и драматург. Шилер е роден в Марбах, Вюртемберг. Четете още...


Видео представяне на Сдружението. "Фридрих Шилер" в медиите.
Вижте  още...

На 22.04.1993г. в гр. София шестдесет и шест ентусиасти учредяват сдружение „Фридрих Шилер“. Четете още...

Приемът за обучение по програмата на Сдружението се осъществява след успешно положен тестови изпит за установяване на степента на адаптивност на детето. Четете още...

Сдружението осъществява дейността си в две училища на територията на град София. Четете още...СЪОБЩЕНИЯ

Важно!!!
Уважаеми родители,
В изпълнение на Правила за осъществяване на извънкласните дейности в общинските училища, приети от Столична община, Сдружението участва в тръжни процедури за наемане на класни стаи, в които ще се провежда обучението по немски език.
След съгласуване с училищата на стаите, които ще ползваме през  настоящата учебна година и определяне на дължимия наем към тях и съгласно решение на общо събрание на сдружението прието на 16.09.2017г., Ви уведомяваме, че за всеки ученик следва да се внесе целева вноска за наем на класни стаи, както следва:
- 100лв. на ученик за учащите в 131-во училище;
- 130лв. на ученик за учащите в 145-во училище;
- 180лв. на ученик за учащите в 55-то училище;
Основание за плащане: Целева вноска за наем уч. 2017/2018г. - ….. /име на ученика/ …… /училище/……/клас/
Плащането може да се осъществи на 2 равни вноски - до 31.10.2017 и до 30.11.2017г.
Банкова сметка:  Банкова сметка в Юробанк България АД: BG13 BPBI 7940 1043 9155 02; IBAN: BPBIBGSF
Забележка: За целевите вноски е открита специална банкова сметка, различна от банковата сметка по която се превежда членския внос/


Нашите възпитаници за нас.Последни теми от блога