Уважаеми родители, 
Сдружение "Фридрих Шилер" е родителска организация с обществено полезна дейност, която осигурява интензивно немско ранно езиково обучение чрез извънкласни форми на усвояване на езика. Сдружението не е частно училище, а осъществява своите цели в партньорство с училищните настоятелства на общински училища. Предвид огромния брой желаещи, ние извършваме подборна процедура на кандидатите. Тя се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатстващите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. След което се публикува списък на одобрените деца. 
Сдружение „Фридрих Шилер” има програма/методика, одобрена от МОН и работи съвместно с редица организации. В своята образователна и просветителска дейност, сдружението е разчитало на честни и партньорски взаимоотношения. Ние не можем да носим отговорност за процедурите по прием на отделните училища, които се извършват по определени от тях критерии. Сдружението осъществява обучението по своята програма само на тези деца, които са преминали успешно подборната процедура и са класирани и записани в съответното училище. Деца, които са записани в училищата, но не са класирани от нас, няма как да се включат в извънкласната дейност на Сдружението. 


Повече за методологията и етапите, през които преминава обучението по немски език. Четете още...


В този раздел публикуваме писма на наши членове/родители на децата. Най-новото писмо е от Г-жа Боряна Иванова, която споделя опита и вижданията си като дългогодишен член на сдружението.

Нашите възпитаници за нас.


Основен идеолог и инициатор за създаване на сдружението е г-жа Елена Мичри - изтъкнат наш специалист по немски език. Четете още...

 
Йохан Кристоф Фридрих фон Шилер е немски поет, историк и драматург. Шилер е роден в Марбах, Вюртемберг. Четете още...


Видео представяне на Сдружението. "Фридрих Шилер" в медиите.
Вижте  още...

На 22.04.1993г. в гр. София шестдесет и шест ентусиасти учредяват сдружение „Фридрих Шилер“. Четете още...

Приемът за обучение по програмата на Сдружението се осъществява след успешно положен тестови изпит за установяване на степента на адаптивност на детето. Четете още...

Сдружението осъществява дейността си в две училища на територията на град София. Четете още...


Прием за учебната 2016-2017г.

Приетите деца се записват всеки работен ден, в периода от 09.06.2016 г. до 17.06. 2016 г., от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. на входа на 145 ОУ "Симеон Радев" При записване родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението, в едно с декларация по образец на сдружението и внася встъпителна вноска за членство в Сдружението.

Поради запълване на датите за запознаване на родителите на неприетите деца с данните от тестовото изследване на собственото си дете, се определят и нови дати: от 04.07.2016 до  08.07.2016 . Часовете се запълват последователно след предварителна заявка на имейл-адреси: marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org. 
В деня на насрочения час е необходимо представяне на документ за самоличност.
Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.

Списък на децата, родени 2010 год., които са одобрени да изучават немски език в извънкласна форма през учебна 2016/2017 год.

Уважаеми Родители,
към настоящия момент няма свободни позиции за прием за обучение по немски език в извънкласна форма към сдружението на деца в първи клас за учебната 2016/2017г. 


Последни теми от блога


Календар на събитията