Преподавател по немски език на деца и ученици от 6 до 14 години

Сдружението предлага: 
1.Добра начална основна заплата по трудов договор, с регламентирана актуализация; 
2.Допълнителни стимули; 
3.Професионална реализация в млад и мотивиран колектив; 
4.Кариерно развитие; 

Необходими документи: 
1.Молба за допускане до интервю; 
2.Автобиография на немски език; 
3.Актуална снимка; 
4.Копие от диплома(немска филология или педагогика с немски език); 
5.Стаж по специалността е предимство