Контакти

Телефон: +359 2 483 36 75; +359 2 887 77 52
Факс: +359 2 974 04 09
Е-mail: 
schiller@schillerbg.org
http://www.schillerbg.org

Адрес на офиса:
София, Бул. „ Александър Малинов" 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. ІІ, офис 95 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”
Работно време: от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00 ч.

Работно време на касите:
145 ОУ "Симеон Радев": от 07.45 до 09.30 ч. и от от 15.30 до 17.00 ч.
55 СОУ "Петко Каравелов": от 7.45 до 09,30 и от 15,00 до 17,00 ч.

Банкова сметка за членски внос:
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG40BPBI79401043915501
BIC: BPBIBGSF
Получател: Сдружение "Фридрих Шилер"

Банкова сметка за целеви вноски за наем:
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG13BPBI79401043915502
BIC: BPBIBGSF
Получател: Сдружение "Фридрих Шилер"