Контакти

Телефон: +359 2 483 36 75; +359 2 887 77 52

Адрес на офиса:
София, Бул. „ Александър Малинов" 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. ІІ, офис 95 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”
Работно време: от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:30 до 17:00 ч.

Банкова сметка за членски внос:
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG40BPBI79401043915501
BIC: BPBIBGSF
Получател: Сдружение "Фридрих Шилер"

Банкова сметка за целеви вноски за наем:
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG13BPBI79401043915502
BIC: BPBIBGSF
Получател: Сдружение "Фридрих Шилер"