Методици по немски език и контакт с тях

1. Мими Иванова – методик по немски език за ПГ; mimi_ivanoffa@abv.bg   
2. Илонка Петрова – методик по немски език за І и ІІ клас – тел.: 0898/558 812; petrovailona@gmail.com  
3. Венета Нешева – методик по немски език за ІII клас; vineti@abv.bg  
4. Катя Ваташка – методик по немски език за ІV клас; katja.vatashka@gmail.com 
5. Наталия Такова – методик по немски език за V клас; nataliatakova@abv.bg 
6. Андриана Парашкевова – методик по немски език за VI клас; adi_par@abv.bg  
6. Румина Братанова – методик по немски език за VII клас; rutmina@abv.bg

Забележка: всички методици по випуски преподават на групи от класове в съответните випуски.