Методици по немски език и контакт с тях

1. Мими Иванова – методик по немски език за ПГ; mimi_ivanoffa@abv.bg   
2. Илонка Петрова – методик по немски език за І и ІІ клас – тел.: 0898/558 812; petrovailona@gmail.com  
3. Катя Ваташка – методик по немски език за ІІІ клас; katja.vatashka@gmail.com 
4. Венета Нешева – методик по немски език за ІV клас; vineti@abv.bg  
5. Андриана Парашкевова – методик по немски език за V клас; adi_par@abv.bg  
6. Илияна Пашова – методик по немски език за VІ клас; i.v.pashova@abv.bg 
7. Наталия Такова – методик по немски език за VII клас; nataliatakova@abv.bg 

Забележка: всички методици по випуски преподават на групи от класове в съответните випуски.