Методици по немски език и контакт с тях

1. Веселина Диловска – методик по немски език за ПГ – vessidilowska@abv.bg 
тел.: 0896/252 626 – между 11:00 и 12:00 ч.;

2. Работен график на Илонка Петрова – методик по немски език за І, ІІ и ІІІ клас – тел.: 0898/558 812; petrovailona@gmail.com 
07:30 – 08:00 ч. – консултации с родители; 
08:00 – 09:10 ч. – хоспитиране – ІІ клас в 145 ОУ;
09:10 – 10:00 ч. – планиране , консултации и обсъждане с преподавателите; 
10:00 – 11:15 ч. – среща с родители; 
11:15 – 12:00 ч. – работа с издателства; 
12:00 – 13:15 ч. – хоспитиране – І клас в 145 ОУ; 
13:20 – 14:40 ч. – хоспитиране – ІІІ клас в 145 ОУ; 
14:40 – 15:15 ч. – обсъждане с преподавателите, среща с родители; 
Всеки петък : 09:00 – 13:30 ч. - Квалифициране  / посещение на конференции, семинари/; издателства; време за документиране на хоспитациите. 
13:30 – 17:00 ч. – хоспитиране в І – ІІІ клас в 55 СУ 
17:00 – 17:30 ч. – среща с родители 
*Хоспитиране – посещение и наблюдение на часовете по випуски

3.   Христиана Караиванова – методик по НЕ за ІV клас   – h_karaivanova@abv.bg 
тел.: 0888/283 874 – между 12:00 и 13:00 ч.;

4. Наталия Такова – методик по немски език за V клас – nataliatakova@abv.bg;

5. Петя Колева      – методик по немски език за VІ клас – petnick@abv.bg;

6. Андриана Парашкевова – методик по НЕ за VІІ клас   – adi_par@abv.bg 

Забележка: С изключение на Илонка Петрова, всички останали преподават на групи от класове в съответните випуски.