Награда "Доц. Д-р Елена Мичри"

Сдружение „Фридрих Шилер” учредява ежегодна награда на името на Доц. Д-р Елена Мичри. Наградата се връчва на изявени ученици на сдружението постигнали изключителни успехи в обучението си по немски език и е съобразена с целите на устава – разпространение на немския език и немската култура в РБ. 

През 2020г. наградата се връчва на Ирина Вълчева - 55 СОУ "Петко Каравелов; Виктор Петров - 145 ОУ "Симеон Радев".

През 2019г. наградата се връчва на Рафаела Танушева и Иван Дончев - 145 ОУ "Симеон Радев".

През 2018г. наградата се връчва на Александра Петкова - 55 СОУ "Петко Каравелов; Симона Коцева - 145 ОУ "Симеон Радев".

През 2017г. наградата се връчва на Захарина Теохарова - 145 ОУ "Симеон Радев".

През 2016г. наградата се връчва на Яна Чолакова - 55 СОУ "Симоен Радев".

През 2015г. наградата се връчва на Калина Костова – 55 СОУ „Петко Каравелов”; Мия Балева – 55 СОУ „Петко Каравелов”; Емилия Давидова – 145 ОУ „Симеон Радев”.

През 2014г. година наградата е парична и се връчва на Ема Симова – ученичка в „VІІа" клас на 55 СОУ „Петко Каравелов” и Лина Мария Йостен – ученичка в „VІІа" клас на 145 ОУ „Симеон Радев”.