Училища

От 1996 година Сдружение „Фридрих Шилер” работи в тясно сътрудничество с Училищно настоятелство на 55 СОУ „Петко Каравелов” (http://www.55sou.net/), което изповядва общите ни идеи за образование на съвременно европейско равнище. Училището разполага с едни от най-добрите предпоставки за напълно модерно и отговарящо на световните стандарти учебно заведение – материално-техническа база за обучение по дисциплините на естествените науки, информатиката и информационните технологии, чуждоезиковото обучение, а също и спортна база, включваща спортни салони, игрища, театрална-актова зала и др.

 

От 2006г. сдружението ни осъществява пълноценно сътрудничество и с училищно настоятелство при 145 ОУ “Симеон Радев” в кв. “Младост 1А”, което разполага с цялата необходима база за отлично обучение включително плувен басейн, актова зала, закрит спортен салон. Подробна информация за училището на адрес: http://145oy.com/