Преподаватели

    
Преподавателите, назначени да водят учебни занимания по учебната програма на сдружение "Фридрих Шилер", са в трудово правоотношение със Сдружението и се подчиняват както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на п
равилника на Сдружението
    Нашите преподаватели са висококвалифицирани, със значителен опит в ранночуждоезиковото обучение. 

    Преподаватели по немски език:
    Албена Петрова Славова  – немска музика 
    Андриана Йорданова Парашкевова
    Антониа Антониева Андонова
    Валентина Велинова Йорданова
    Величка Вълканова Цветкова
    Венета Ясенова Нешева
    Весела Николова Петрова
    Веселина Михайлова Диловска
    Виделина Станева Василева
    Виолина Георгиева Пецева
    Георги Тодоров Дуков
    Гергана Маринова Иванова
    Десислава Божидарова Петрова
    Диляна Кирилова Бранкова
    Екатерина Атанасова Маринова
    Ели Ангелова Манова
    Зорница Миланова Динева
    Зоя Михайлова Григорова
    Иванка Димитрова Илиева
    Илиана Цекова Маринова
    Илияна Веселинова Георгиева-Пашова
    Ина Делянова Маринова
    Ирена Петрова Димитрова
    Искра Иванова Спасова
    Катя Христова Ваташка
    Красимира Недялкова Томова
    Лора Красимирова Грънчовска
    Минка Славова Иванова
    Надежда Страхилова Радева
    Наталия Николаева Такова
    Петър Симов Стоянов
    Петя Димитрова Начевска
    Петя Николова Колева
    Пламена Красимирова Панчева
    Радост Методиева Благоева
    Румина Панчева Братанова
    Светлана Кирилова Кискинова
    Слава Панайотова Горанова
    Христиана Василева Караиванова
    Христина Христофорова Христова
    Цанка Тодорова Павлова
    

    Специалисти социални дейности (класни ръководители): 
    Анита Емилова Исаева    
    Анелия Георгиева Генева 
    Анна Замфирова Колева 
    Василка Костадинова Митова 
    Виктория Николаева Лакова 
    Даниела Рангелова Панова 
    Жана Красимирова Събкова
    Жанета Георгиева Стойкова 
    Ива Иванова Славова 
    Ирина Ангелова Папазова
    Йорданка Златанова
    Катя Георгиева Захариева 
    Катя Стефанова Христова            
    Красимира Иванова Иванова 
    Кристина Бориславова Борисова 
    Майа Атанасова Милушева 
    Мариана Христова Георгиева
    Мариета Томова Грозева 
    Марина Божкова Иванова 
    Мария Петрова Плачкова