Преподаватели

    
Преподавателите, назначени да водят учебни занимания по учебната програма на сдружение "Фридрих Шилер", са в трудово правоотношение със Сдружението и се подчиняват както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на п
равилника на Сдружението
    Нашите преподаватели са висококвалифицирани, със значителен опит в ранночуждоезиковото обучение. 

 Преподаватели по немски език:

Албена  Славова - немска музика

Андриана  Парашкевова

Антониа  Андонова

Ваня  Ангелова

Величка  Цветкова

Венета  Михайлова

Венета  Нешева

Весела  Петрова

Виделина  Василева

Виолина  Пецева

Георги Дуков

Десислава Петрова - немска музика

Десислава Николова

Диана Томова

Диляна Илиева

Диляна  Бранкова - разговорен немски

Екатерина  Маринова

Зорница Динева

Зоя Григорова

Иванка Илиева

Илиана Маринова

Илияна Георгиева-Пашова

Илонка  Петрова

Ирена  Димитрова

Искра Спасова

Катя Ваташка

Красимира  Томова

Кремлина  Стоилова

Лора  Грънчовска-Николова

Минка Иванова

Надежда Недялкова

Надежда  Радева

Надя  Миткова

Наталия Такова

Наташа Коралиева-Апостолова

Николина Колева

Петя Начевска

Петя Колева

Пламена Димитрова

Радост Благоева

Румина Братанова

Светлана Кискинова

Слава  Георгиева

Христина Христова

Цанка Павлова

Цонка Стойкова-Таралозова

    

 Специалисти социални дейности (класни ръководители): 

Александра Захариева

Анелия Генева

Анита  Исаева

Анна Колева

Василка Митова

Виктория Лакова

Жанета Стойкова

Ива Славова

Ирина Папазова

ЙонкаПетрова

Калина  Мирчева

Катя Захариева

Катя Христова

Лидия Кирчева

Майя Милушева

Мариана  Георгиева

Мариета  Грозева

Мария  Плачкова

Мария  Йорданова

Миглена  Христова

Мина Стефанова

Нели Тошева

Николинка Йорданова

Росица Пойчева

Русалка Илиевска

Стефка Сярова

Татяна Митева

Христина Кадилова

Цанка Благоева