Преподаватели

    
Преподавателите, назначени да водят учебни занимания по учебната програма на сдружение "Фридрих Шилер", са в трудово правоотношение със Сдружението и се подчиняват както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на п
равилника на Сдружението
    Нашите преподаватели са висококвалифицирани, със значителен опит в ранночуждоезиковото обучение. 

    Методици:
    Илонка Василева Петрова - методик I-IV клас

    Преподаватели по немски език:
    Албена Петрова Славова
    Александра Кръстева Маргаритова
    Андриана Йорданова Парашкевова
    Венета Ясенова Нешева
    Веселина Михайлова Диловска
    Виделина Станева Василева
    Виолина Георгиева Пецева
    Деница Видева Трифонова
    Диляна Кирилова Бранкова
    Зорница Миланова Динева
    Иванка Димитрова Илиева
    Илияна Веселинова Георгиева-Пашова
    Ина Делянова Маринова
    Ирена Петрова Димитрова
    Искра Иванова Спасова
    Калоян Антонов Кънев
    Катя Христова Ваташка
    Красимира Недялкова Томова
    Лора Красимирова Грънчовска
    Мая Георгиева Швебле
    Минка Славова Иванова
    Надежда Страхилова Ценева
    Наталия Николаева Такова
    Петър Симов Стоянов
    Петя Димитрова Начевска
    Петя Иванова Илиева-Кръстева
    Петя Николова Колева
    Пламена Красимирова Панчева
    Радост Методиева Благоева
    Светлана Кирилова Кискинова
    Слава Панайотова Горанова
    Христиана Василева Караиванова
    Христина Недялкова Янева
    Христина Николова Петрова
    Христина Христофорова Христова
    Цанка Тодорова Павлова
    Георги Тодоров Дуков
    Весела Николова Петрова
    Румина Панчева Братанова
    Дитер Алфред Грюнбаум
    Екатерина Атанасова Маринова
    
Илиана Цветкова
    Гергана Маринова Иванова 

    Специалисти социални дейности (класни ръководители)
    Анелия Георгиева Генева
    Анна Замфирова Колева 
    Василка Костадинова Митова 
    Веселинка Илиева Атанасова 
    Виктория Николаева Лакова 
    Виктория Тошкова Тодорова-Мановска 
    Даниела Рангелова Панова 
    Даниела Филипова Стрельова 
    Жана Красимирова Събкова 
    Ива Иванова Славова 
    Иванка Атанасова Николова 
    Катя Георгиева Захариева 
    Катя Стефанова Христова 
    Красимира Иванова Иванова 
    Кристина Бориславова Борисова 
    Майа Атанасова Милушева 
    Мариана Димитрова Караджикова 
    Мариана Христова Георгиева 
    Марина Божкова Иванова 
    Мария Петрова Плачкова 
    Марияна Стефанова Пръвчева 
    Миглена Кръстева Христова 
    Николинка Василева Йорданова 
    Росица Ангелова Ламбева 
    Росица Петрова Бутанска 
    Румяна Василева Атанасова 
    Стефка Иванова Сярова 
    Татяна Иванова Митева 
    Христина Благова Кадилова
    
Мариана Цветкова Георгиева-Божилова
    Мерима Иванова Андреева
    Ирина Ангелова Папазова