Прием в Сдружение Шилер


ВАЖНО!!!
Реда за прием, сроковете за записване и графика на изпитите за учебната 2014/2015 година ще бъдат публикувани през месец януари 2014 г.


Приемът на деца е описан в правилника на Сдружението. Моля прегледайте:

За повече информация се обадете телефоните на Сдружение "Шилер" в страницата Контакти.