Срокове и график за тестова кампания през 2014 г. (предучилищна подготовка)

За предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, родени през 2008г.
Заявление, придружено с копие от акта за раждане на детето, се подават от 03.02.2014г. до 28.02.2014г. включително, в канцеларията на сдружение "Фридрих Шилер" в 145 ОУ "Симеон Радев" (местонахождение). Работно време на канцеларията: 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Тестовото изследване се провежда през пролетната училищна ваканция, в периода от 31.03.2014г до 04.04.2013г., в сградата на 145 ОУ "Симеон Радев".
Списъкът на приетите деца се публикува на сайта на сдружението след 15.05.2014г.
Записването на приетите деца се извършва в периода от 02.06.2014г. до 13.06.2014г.

Допълнителна информация и форма на заявлението ще бъдат публикувани до края на януари.