Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2019 / 2020

Сдружение “Фридрих Шилер” обявява прием в първи клас за учебна 2019/2020 год. с цел попълване на свободни места с изучаване на немски език в извънкласна форма.
В периода 01.04. – 12.04.2019 г., желаещите подават следните документи:
1. Заявление за кандидатстване за обучение на детето към сдружението - от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. на адрес:  бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. ІІ, офис 95 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. 
2. Копие от акт за раждане на детето.

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:
- тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;
- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.  
Датата на провеждането им се определя след записване на кандидатите.
При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване и  изпита по немски език, в размер на 30 лв.  Дава също съгласие за обработка на лични данни на кандидата с декларация по образец на сдружението.
За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в училище-партньор.