Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2022/2023


Външен прием на ученици за първи клас, които не са посещавали подготвителна група към сдружението, се осъществява при наличие на свободни места в класовете, с които работи Сдружението и при сформиране на нов клас. Най-късно в началото на м. май 2022г., на сайта на сдружението се обявява ще се извършва ли прием и график на дейностите по приема.

Желаещите подават следните документи:

1. Заявление от родител/настойник за кандидатстване за обучение на детето към сдружението, в едно с декларация по образец на сдружението за запознаване и приемане на условията по приема на деца и декларация по образец на сдружението за съгласие на обработка на лични данни;

Свали образец назаявлението в едно с декларациите от тук

Запознай се с уведомление за поверително третиране на лични данни от тук

2. Копие от акт за раждане на детето;

3. Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на подборната процедура, платено на място или по банков път по следната сметка: IBAN: BG40BPBI79401043915501, BIC: BPBIBGSF Получател: Сдружение Фридрих Шилер;  

Документите се подават в указания в графика срок, само в работни дни от 08:30ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч., по електронен път на адрес schiller@schillerbg.org или на място на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов" №23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет.ІІ, офис 95 , от 08:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. 

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:

- тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;

- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.  

Датата на провеждането им се определя след записване на кандидатите.

За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в училище-партньор.