Важна информация за прием в подготвителна група за учебната 2017/2018

Във връзка с предстоящия прием за учебната 2017/2018 г., за обучение по немски език в извънкласна форма към Сдружение „Фридрих Шилер”, правим следните уточнения. 
Сдружението ще осъществи външен прием на деца в предучилищна група за изучаване на немски език в извънкласна форма, които ще се обучават в 131 СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев" (вижте къде се намира). В останалите училища-партньори на сдружението не се предвижда да има външен прием.
Сдружението ще обучава само деца, приети в сдружението съгласно правилата за прием, одобрени с Правилника на сдружението. Независимо дали детето-кандидат отговаря на критериите за обучение в сдружението, за да е възможно това обучение, детето трябва да е кандидатствало отделно и независимо от сдружението в някое от училищата-партньори на сдружението и да бъде прието за обучение в някое от тях. Критерии, срокове и други условия за прием в училищата се обявяват от училищата на съответните им сайтове. Сдружение "Фридрих Шилер" не поема ангажимент да обучава деца, които не са приети в някое от училищата-партньори. Сдружението няма да обучава в извънкласна форма по немски език и деца, които са приети в предучилищни групи и първи клас в училище, но не са покрили критериите за прием и не са класирани за обучение към сдружението.