Психолози на сдружението: Силвия Петкова, Мая Петрова
145 ОУ "Симеон Радев"(каб. 412, ет. 4)
55 СОУ "Петко Каравелов" (кабинет на методиците, ет. 1, малка сграда)
131 СУ „К. А. Тимирязев” (ет.І, коридора към басейна)