Психолози на сдружението: Силвия Петкова, Мая Петрова
ОУ "Симеон Радев"(каб. 412, ет. 4)
55 СОУ "Петко Каравелов" (кабинет на методиците, ет. 1, малка сграда)