Психолози на сдружението: Марина Тофик, Силвия Петкова
ОУ "Симеон Радев"(каб. 412, ет. 4)
55 СОУ "Петко Каравелов" (кабинет на методиците, ет. 1, малка сграда)