1. Преподавател по немски език

Сдружението предлага:
1. Добра начална основна заплата на трудов договор;
2. Допълнителни стимули и възнаграждения;                                                                        3. Допълнителни социални услуги;
4. Професионална реализация в млад и мотивиран колектив;
5. Кариерно развитие;
6. Заетост, даваща възможност за комбиниране с други ангажименти извън сдружението.

Необходими документи:
1. Молба за допускане до интервю;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография на немски език;
4. Актуална снимка;
5. Копие от диплома (немска филология или педагогика с немски език);

Документи се приемат електронно на адрес schiller@schillerbg.org и/или в офиса на Сдружението в ТЦ "Сити Пойнт", бул. "Александър Малинов" 23, ет.ІІ, офис 95.

Интервю с одобрените кандидати се проведежда присъствено или онлайн, като за точния ден и час ще бъдат уведомени писмено или по телефона.

2. Педагог за извънкласна дейност

Сдружение „Фридрих Шилер” търси квалифициран педагог за ръководене на извънкласна дейност в предучилищен клас в общинско училище. Ангажиментът е след приключване на сутрешната общообразователна програма, от 13:45 ч. до изпращане на децата в 18:00 ч. Договорът се сключва със сдружение "Фридрих Шилер" за непълно работно време.


Предлагаме добро възнаграждение и допълнителни социални услуги.

 

Необходими документи:
1. Автобиография;
2. Актуална снимка;
3. Копие от диплом за квалификация като учител с предучилищна/начална педагогика;
4. Молба за постъпване на работа.

Документи се приемат в офиса на сдружението на бул. "Александър Малинов" 23, ТЦ "Сити Пойнт", ет.2, офис 95 или по електронен път на адрес schiller@schillerbg.org