Главен специалист учебна дейност

Изисквания за заемане на длъжността:
- Завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността „немска филология”;
- Компютърна грамотност;
- Професионален опит на подобна позиция е предимство.

Сдружението предлага:
1. Добра начална основна заплата на трудов договор (1208.00 лв.), с възможност за актуализация след първата година;
2. Професионална реализация в млад и мотивиран колектив;

Необходими документи:
1. Молба за допускане до интервю;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография на немски език;
4. Актуална снимка;
5. Копие от диплома (немска филология - магистърска степен)

Документи ще се приемат включително в офиса на Сдружението в ТЦ "Сити Пойнт", бул. "Александър Малинов" 23, ет.І, офис 34 или електронно на адрес schiller@schillerbg.org.
Месторабота:    София - в общинските общообразователни училища, с които сдружението работи в сътрудничество.
Преподаватели по немски език на деца и ученици от 6 до 14 години

Сдружението предлага:
1. Добра начална основна заплата на трудов договор (800.00 лв.), с регламентирана актуализация;
2. Допълнителни стимули;
3. Професионална реализация в млад и мотивиран колектив;
4. Кариерно развитие

Необходими документи:
1. Молба за допускане до интервю;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография на немски език;
4. Актуална снимка;
5. Копие от диплома (немска филология или педагогика с немски език)

Документи ще се приемат включително в офиса на Сдружението в ТЦ "Сити Пойнт", бул. "Александър Малинов" 23, ет.І, офис 34 или електронно. 
Месторабота: София
Заплата: 800 BGN (Бруто)