Записване на одобрените деца
Важно! На 18.06.2018г. офисът на сдружението няма да работи.

Одобрените за изучаване на немски език към сдружението деца, се записват в периода от 11.06.2018 г. до 22.06.2018 г., от 08:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. на адрес: бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34, само в работни дни. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. При записване родителят на детето подава заявление за членство по образец на сдружението, декларация по образец на сдружението и заплаща встъпителен членски внос в размер на 360 лв. Сдружението ще обучава по немски език, в извънкласна форма, само деца, които са покрили критериите  и са класирани за обучение към сдружението. Деца, записани в подготвителна група в училищата, но не класирани от сдружението, се обучават по програмата на училищата, без да посещават извънкласните занимания по немски език, организирани от сдружението. Следващо класиране ще бъде обявено само ако има необходимост от запълване на свободни места.
Родителите имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете само през периода от 11.06.2018 до 22.06.2018г. включително, при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка направена до 08.06.2018г. на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org, до изчерпване на часовете. Тестовото изследване и методологията на оценяване е обект на авторско право. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.