График за немски език на 5-7 клас през учебната 2019/2020

55 СУ „Петко Каравелов” – 14.20-17.20 ч. 
5 а+ 5 б – 3 групи – вторник и четвъртък – Андриана Парашкевова, Петя Начевска, Слава Горанова
6 а - понеделник и сряда  – Румина Братанова
6 б - понеделник и сряда  – Слава Горанова
7 а + 7б – вторник и четвъртък – Наталия Такова

145 ОУ „Симеон Радев” – 14.20-17.20 ч. 
5 а – понеделник и сряда – Андриана Парашкевова, Светлана Кискинова
5 б - понеделник и сряда  – Надя Недялкова, Георги Дуков
5 в - понеделник и сряда  – Илияна Пашова, Надя Миткова
6 а – вторник и четвъртък – Надя Недялкова, Георги Дуков
6 б – вторник и четвъртък – Илияна Пашова, Румина Братанова
6 в– вторник и четвъртък – Надя Миткова, Христиана Караиванова
7 а, б, в, г – понеделник и сряда - Наталия Такова, Петя Начевска,
                      вторник и четвъртък - Светлана Кискинова