Застраховка "Злополука" на децата

Уважаеми членове на сдружение "Фридрих Шилер",
всяка година сдружението сключва застраховка "Злополука" за всички деца, които се обучават по програмата на сдружението.
Тази година не прави изключение и за периода 29.10.2015 - 28.10.2016г. е подновена полицата в застрахователна компания ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс груп".

1. Договорени параметри по полицата:
 Покрити рискове Лимит на отговорност / очаквано обезщетение
 Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука % от 2 000 лв.
 Временна загуба на трудоспособност от злополука, както следва:
- от 10 до 20 дни - 3% от лимита на отговорност;
- от 21 до 40 дни - 5% от лимита на отговорност;
- от 41 до 60 дни - 7% от лимита на отговорност;
- над 60 дни - 10 % от лимита на отговорност;

60 лв.
100 лв.
140 лв.
200 лв.
 Разходи за закупуване на лекарствени средства, медикаменти и материали, предписани от правоспособен лекар, в резултат на злополука до 100 лв.

 Разходи за транспортиране вследствие на злополука  до 100 лв.
 Дневни пари за болничен престой на Застрахования, за всеки ден болничен престой в резултат на злополука, считано от 8-я ден от датата на настъпване на застрахователното събитие, но за не повече от 14 (четиринадесет) дни до 20 лв./седмица

2. Застрахователно обезщетение.
За да получите застрахователно обезщетение Вие трябва да попълните бланка за уведомление (изтеглете). Попълненото уведомление може да изпратите директно на застрахователната компания имейл: claims_gi@bulstrad.bg  или ако желаете съдействие от сдружението може да се свържете на предоставените контакти.

Важно!!!Моля, пазете всички документи удостоверяващи настъпилото събитие: епикриза, рецепти, разходни документи за медицински услуги и лекарствени препарати, материали и др.