Управление и администрация

Управлението на сдружение „Фридрих Шилер“ е двустепенно – управителен и контролен съвет, чиито членове се избират от Общото събрание с мандат три години. За изпълнение на оперативните задачи на сдружението се грижат административен директор, психолог и методици по немски език.

Управителен съвет:
                           Спаска Параскова - Председател на УС
                           Огнян Тимчев 
                           Веселина Кацарова
                           Десислава Богданова-Димитрова
                           Дянко Цепов 
                           Елена Караколева
                           Страшимир Господинов

Контролен съвет: 

                           Мария Коцева-Тикова
                           Иван Тодоров 
                           Васил Жеков 

Административен директор: Ваня Петрова
Приемно време в офиса на сдружението: бул. "Александър Малинов" 23, ет. І, офис 34
                                       Понеделник, сряда и петък: 08:30 ч. до 11:00 ч. и 15:00 ч. до 17:00 ч.
Приемно време в канцеларията на сдружението в 55 СУ "Петко Каравелов
                                       Вторник и четвъртък: 08:30 ч. до 11:00 ч. и 15:00 ч. до 17:00 ч.