Управление и администрация

Управлението на сдружение „Фридрих Шилер“ е двустепенно – управителен и контролен съвет, чиито членове се избират от Общото събрание с мандат три години. За изпълнение на оперативните задачи на сдружението се грижат административен директор, психолог и методици по немски език.

Управителен съвет:
                           Спаска Параскова - Председател на УС
                           Огнян Тимчев 
                           Веселина Кацарова
                           Десислава Богданова-Димитрова
                           Дянко Цепов 
                           Елена Караколева
                           Страшимир Господинов

Контролен съвет: 

                           Мария Коцева-Тикова
                           Иван Тодоров 
                           Васил Жеков 

Административен директор: Ваня Петрова
Приемно време в офиса на сдружението на бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34
Понеделник и сряда: от 08:30 до 11:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.
Петък: 14:00 до 17:00 ч.

Приемно време в канцеларията на сдружението в 55 СУ "Петко Каравелов":
Вторник и четвъртък: 08:30 ч. до 11:00 ч. и 14:00 ч. до 17:00 ч.

Приемно време в 131 СУ - Петък: 08:30 - 11:00 ч.