Управление и администрация

Управлението на сдружение „Фридрих Шилер“ е двустепенно – управителен и контролен съвет, чиито членове се избират от Общото събрание с мандат три години. За изпълнение на оперативните задачи на сдружението се грижат административен директор, психолог и методици по немски език.

Управителен съвет:
                           Спаска Параскова - Председател на УС
                           Атанаска Тодорова
                           Александра Маргаритова
                           Даниела Райчева
                           Георги Ножаров
                           Христо Сариев
                           Мария Попова
                                                      

Контролен съвет: 

                           Николай Данов - Председател на КС              
                           Нина Шумарова-Герасимова 
                           Камелия Кожухарова
                            


Административен директор: Ваня Петрова
    Приемно време в офиса на сдружението на бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 80
        Понеделник и сряда: от 08:30 до 11:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.
    Приемно време в канцеларията на сдружението в 55 СУ "Петко Каравелов":
        Вторник и четвъртък: 08:30 ч. до 11:00 ч. и 14:00 ч. до 17:00 ч.
    Приемно време в 131 СУ:
         Петък: 08:30 - 11:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.

Специалист учебна дейност: Христиана Караиванова
    Приемно време в офиса на сдружението на бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 80
        Понеделник, вторник, сряда  и четвъртък: от 08:30 до 11:00 ч. 
    Приемно време в канцеларията на сдружението в 55 СУ "Петко Каравелов":
        Понеделник: от 14:00 до 17:00 ч.                                                                                          
    Приемно време в 131 СУ:
        Сряда: от 14:00 до 17:00 ч.

Главен счетоводител: Йорданка Димитрова

Отговорник по защита на лични данни: Йорданка Димитрова, ел. поща: yordanka.dimitrova@schillerbg.org