Правилникът на Сдружението e в процес на актуализация поради промяна в нормативната база.
Ще публикуваме новия правилник веднага, щом бъде приет.

Моля да ни извините за неудобството.